Korteste vei til møtet!

Lyse og luftige konferanserom
sentralt i Oslo

våre lokaler

Totalt 11 lyse og luftige konferanserom med moderne AV-utstyr.  Videokonferanse fra Videxio tilgjengelig i to av rommene.

fra kjøkkenet

Kjøkkensjef Curt A. Rynning (til høyre), og assisterende kjøkkensjef            Tommy Nordquist benytter kun det beste av sesongens råvarer.

priser

Utleie pr. time, halv dag og hel dag mandag-fredag. Konferansepakker for grupper fra 10 pers.