skip to Main Content

Kavringen benyttes til møter for 10-12 personer, til intervjuer eller som grupperom. Vinduer ut til de lyse og luftige pause-/utstillingsområdene. Kapasitet: 10-12 personer, møtebord Teknisk: Skjerm (75″), programlyd, trådløst nett Annet: Whiteboard, flipover, penn og papir Kavringen1

Back To Top