skip to Main Content

Hovedøya egner seg til møter, intervjuer eller som grupperom. Vindu ut til pauseområdet. 

Kapasitet: 12-14 personer, møtebord
Teknisk: Skjerm (75″), programlyd, trådløst nett
Annet: Flipover, mobil whiteboard, penn og papir 

Hovedøya2

Back To Top