Korona og Covid-19 – våre tiltak

Vi i Bjørvika Konferansesenter tar risikoen for spredning av korona alvorlig og følger fortløpende med på anbefalinger fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Generelt gjelder tiltakene under, men inntil videre er det forbudt med arrangement i Oslo.  Møter som ledd i ordinært arbeid, regnes imidlertid ikke som arrangement, ref. Covid-19-forskriftens paragraf 13 c. _________________________________________________________________________ Vi har ekstra fokus …

Korona og Covid-19 – våre tiltak Les mer »